วันพฤหัสบดีที่ 12 มิถุนายน พ.ศ. 2557

about me ♥ nawaphon

สวัสดีครับ


ผมชื่อ นาย นวพล โภคาบุญเสริม

อายุ17ปี

ชอบสีฟ้า

เกิดวันที่ 15 ธันวาคม พ.ศ2540

เป็นคนอารมดีน้ะครับ..คุยได้

ชอบเรื่องเทคโนโลยี

คุยกันได้เฮฮาปาตี้ครับ ^^