วันพฤหัสบดีที่ 25 กันยายน พ.ศ. 2557

ตัวอย่างการรรทำการ์ตูนจากก adoby flash ครับ

http://05nawaphon.blogspot.com/2014/09/adoby-flash.html

มารู้จักกับโปรแกรมมมตัวใหม่นั่นคือออ adobe flash กันเถอะ5555555

http://05nawaphon.blogspot.com/2014/09/adoby-flash-5555555.html

มาดูตัวววอย่างการทำ intro by sonyvegas กันเถออะครับบบบ

http://05nawaphon.blogspot.com/2014/09/intro-by-sonyvegas.html

ส่วนประกอบบบต่างๆๆของโปรแกรม sony vegas คร้าบบบบบ

http://05nawaphon.blogspot.com/2014/09/sony-vegas_25.html

ใครอยากรู้วิธีการรรใช้โปรแกรมม sony vegas12 คลิ้กกเลยยครับบบบ5555

http://05nawaphon.blogspot.com/

วันอังคารที่ 23 กันยายน พ.ศ. 2557

1.Choose between Activity 1or2 pages 68 and explain it into your blogger

กิจกรรมที่1 ให้นร.เลือกปัญหาในชีวิตประจำวันมา 1 ปัญหา แล้วเขียนอธิบายการถ่ายทอดความคิดในการแก้ปัญหาด้วยการใช้ข้อความหรือคำบรรยายการเตรียมตัวไปโรงเรียน
รายละเอียดของปัญหา: การเตรียมตัวไปโรงเรียน
การวิเคราะห์: ขั้นตอนการเตรียมตัวไปโรงเรียน
การออกแบบขั้นตอนวิธี: 1.นาฬิกาปลุกดัง
2.ตรวจสอบว่าเป็นวันเปิดเทอมหรือไม่
-ถ้าไม่ใช่วันเปิดเรียน ให้นอนหลับต่อ
-ถ้าใช่วันเปิดเรียน ให้ลุกขึ้นมา อาบน้ำ แต่งตัว รับประทานอาหารเช้า
3.ตรวจสอบว่ามีฝนตกหรือไม่ก่อนออกจากบ้าน
-ถ้าตกให้พกร่มไปโรงเรียน แล้วทำตามข้อ 4.
-ถ้าไม่ตกให้ทำตามข้อ 4.
4.ออกไปโรงเรียน

2.Creative chapter3 on mind mapping style

                               

3.Creative Chapter 4 on mind mappingstyle

4.Answer 5 question on page 94

(1)จงอธิบายความหมายของการเขียนโปรแกรมและขั้นตอนในการพัฒนาโปรแกรม

-กระบวนการใช้ภาษาคอมเพื่อกำหนดโครงสร้างของข้อมูลกำหนดขั้นตอนเพื่อใช้แก้ไขปัญหาไว้
-ขั้นตอนการพัฒนา
1)วิเคราะห์ปัญหา กำหนดสาเหตุของปัญหา ความต้องการของระบบควรต้องมีการศึกษาความเป็นไปได้ ในการแก้ปัญหาดังนี้
1.ความเป็นไปได้ทางเทคนิค
2.ความเป็นไปได้ด้านบุคลากร
3.ความเป็นไปได้ด้านเศรษฐศาสตร์
2)การออกแบบโปรแกรมอาศัยเครื่องมือต่างๆเพื่อให้การออกแบบเป็นมาตรฐาน
3)การเขียนโปรแกรมการออกแบบโปรแกรมด้วยแผนผังหรือรหัสจำลองมาแปลงเป็นคำสั่งของโปรแกรม
4)การทดสอบโปรแกรมตรวจสอบความถูกต้องของการทำงานและภาษาที่ใช้ในการเขียนโปรแกรม
5)การจัดทำเอกสารประกอบการเตรียมเอกสารอธิบายโปรแกรมมีความสำคัญและควรทำอย่างต่อเนื่องหลังจากพัฒนาแล้ว
(2)ภาษาคอมพิวเตอร์ที่นำมาใช้ในการเขียนโปรแกรมมีภาษาใดบ้างจงอธิบาย
ภาษาเบสิก ภาษาซี ภาษาปาสกาล ภาษาจาว่า
(3)จงอธิบายขั้นตอนการเริ่มสร้างโปรเจกต์ใหม่ด้วยโปรแกรม
Microsoft Visual Studio
Start > Programs > Microsoft Visual Studio 2008 > new project > Visual C > Windows Forms Application
(4)การเขียนโปรแกรมด้วยภาษาซีชาร์ป มีลักษณะอย่างไร
การเขียนโปรแกรมด้วยภาษาซีชาร์ปมีลักษณะโครงสร้างดังแบบนี้
using System;
namespace myProgram

{
class Program
{
static void Main(string[] args)
{
Console.WriteLine("Hello World");
Console.ReadKey();
}
}
}

(5)เมื่อได้ออกแบบโปรแกรมที่ต้องการแล้วจะเริ่มสร้างโปรแกรมด้วยภาษาซีชาร์ปจะต้องมีขั้นตอนในการสร้างโปรแกรมอย่างไร
-1.วิธีการเรียกใช้โปรแกรม Visual C#
โปรแกรม Microsoft Visual C# 2010 Express เป็นชุดโปรแกรมที่บริษัทไมโครซอฟต์อนุญาตให้ดาวน์โหลดติดตั้งได้ฟรี เพราะเวอร์ชัน Express เป็นชุดที่ใช้ในการเรียนรู้การเขียนโปรแกรมเบื้องต้น จึงไม่ติดปัญหาด้านลิขสิทธิ์ นักเรียนสามารถดาวน์โหลดมาติดตั้ง และทดลองใช้เขียนโปรแกรมได้เองที่บ้าน
เมื่อเข้าสู่โปรแกรม C# นักเรียนจะพบหน้าต่าง Start Page ดังรูปต่อไปนี้

การเขียนโปรแกรมจะต้องเริ่มต้นจากการสร้างโปรเจ็ค (Project) เสียก่อน โดยการคลิกที่ลิงค์ New Project ดังรูป หรือคลิกที่เมนู File แล้วเลือก New Project ก็ได้
จากนั้นโปรแกรมจะเปิดหน้าต่าง New Project ขึ้นมาให้เลือกรูปแบบของโปรแกรมที่ต้องการ ให้นักเรียนเลือก Console Application แล้วคลิกตกลง

จากนั้นนักเรียนจะได้ Project และไฟล์ที่ใช้ในการเขียนรหัสคำสั่งชื่อ Program.cs โดยไฟล์นี้โปรแกรม C# จะสร้างรหัสโปรแกรมมาให้ส่วนหนึ่ง ดังรูป เพื่อช่วยให้เราเขียนโปรแกรมได้เร็วขึ้น

ทดลองเขียนโปรแกรมดังตัวอย่างต่อไปนี้
using System;
namespace myProgram

{ class Program { static void Main(string[] args) { Console.WriteLine("Hello World"); Console.ReadKey(); } } }เมื่อพิมพ์คำสั่งเสร็จแล้ว นักเรียนกดแป้น F5 บนแป้นพิมพ์ เพื่อดูผลลัพธ์ของโปรแกรม

1.ขุั้นตอนการแก้ปัญหา โดยนำเสนอในรูปแผนผังความคิดและอธิบายรายละเอียด

1.ขุั้นตอนการแก้ปัญหา โดยนำเสนอในรูปแผนผังความคิดและอธิบายรายละเอียด

1.การวิเคราะห์และกำหนดรายละเอียดของปัญหา (State The Problem)

การระบุข้อมูลออก(output specification) เป็นการกำหนดรูแบบของผลลัพธ์ที่ต้องการให้แสดงออกมา
การระบุข้อมูลเข้า(input specification) เป็นการกำหนดข้อมูลที่ต้องป้อนเข้า
การกำหนดวิธี(process specification) มีการพิจารณาขั้นตอนหรือวิธีการทำงานที่ใช้ในการหาคำตอบ

2.การเลือกเครื่องมือและออกแบบขั้นตอนวิธี (Tools And Algorithm Development)

เป็นการแก้ปัญหาอย่างละเอียดถี่ถ้วน พิจารณาเงื่อนไขและข้อมูลที่มีอยู่ หลังจากที่ทำความเข้าใจ เราสามารถคาดคะเนวิธีการแก้ไขปัญหา อีกสำคัญในการแก้ปัญหา คือ
ยุทธวิธีที่ใช้ในการแก้ปัญหา หรือที่เราเรียกว่า “ขั้นตอนวิธี” (Algorithm) ในการแก้ปัญหา
หลังจากที่เราได้เครื่องมือช่วยแก้ปัญหาแล้ว ผู้แก้ปัญหาต้องวางแผนว่าจะใช้เครื่องมือดังกล่าวเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ถูกต้องที่สุด

3. การดำเนินการแก้ปัญหา (Implementation) เป็นจั้นตอนที่ต้องลงมือแก้ไขปัญหาโดยใช้เครื่องมือที่เลือกไว้

4.การตรวจสอบและปรับปรุง (Refinement) หลังจากที่แก้ไขปัญหาแล้วต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่าวิธีการให้ผลลัพธ์ที่ถูกต้อง
                                     


2.การออกแบบขั้นตอนวิธี จากมุมเทคโนโลยี

2.การออกแบบขั้นตอนวิธี จากมุมเทคโนโลยี


ความสามารถของเครื่องคอมพิวเตอร์ มีดังนี้
1)รับข้อมูลเข้าจากสื่อต่างๆ
2)คำนวณทางคณิตศาสตร์
3)เปรียบเทียบค่าสองค่า
4)เคลื่อนย้ายข้อมูลในหน่วยความจำ
ความสามารถตามลำดับก่อน-หลัง
1)การกำหนดค่าเริ่มต้น(initialization) คือ การกำหนดค่าตัวแปรบางชนิด
2)การรับข้อมูล(input) คือ การปรับตัวเข้ามาซึ่งตัวแปรได้จากการวิเคราะห์โจทย์
3)การคำนวณ(computation) คือ การคำนวณด้วยคอมพิวเตอร์ มีขั้นตอนการคำนวณตามลำดับก่อน-หลัง


4)การแสดงข้อมูล (output) คือ การแสดงค่า ทำหลังจากการรับข้อมูลและการคำนวณ ตัวแปรที่แสดงค่า คือ ตัวแปรที่โจทย์ต้องการผลลัพธ์
5)การเปรียบเทียบหรือการเลือก (selection) เป็นการเลือกทิศทางการทำงาน โดยมีเงื่อนไขที่ชัดเจน

6)การเปรียบเทียบเชิงตรรกะ
                                   

3.การถ่ายถอดความคิดโดยการแก้ปัญหาในการเขียนบรรยาย พร้อม 1 ตัวอย่าง

3.การถ่ายถอดความคิดโดยการแก้ปัญหาในการเขียนบรรยาย พร้อม 1 ตัวอย่าง

เป็นการถ่ายทอดความคิดโดยการเขียนคำบรรยายเป็นภาษาที่ใช้ในการสื่อสารกันทั่วไป


จงเขียนแผนผังสำหรับคำนวณหาพื้นที่วงกลม ทั้งนี้ให้รับค่ารัศมี และแสดงผลลัพธ์ที่ได้ทางเครื่องพิมพ์


รายละเอียดของปัญหา : คำนวณหาพื้นที่วงกลม
การวิเคราะห์ : ขั้นตอนคำนวณหาพื้นที่วงกลม จากสูตร พื้นที่วงกลม = πr²
การออกแบบขั้นตอนวิธี : 1.ข้อมูลออก หรือผลลัพธ์ คือ พื้นที่วงกลม แทนด้วย Area
2.ข้อมูลเข้า คือ รัศมี แทนด้วย r

3.วิธีการประมวลผลดังนี้


4.การถ่ายถอดความคิดในการแก้ปัญหาโดยการใช้สัญลักษณ์ พร้อม 1 ตัวอย่าง

4.การถ่ายถอดความคิดในการแก้ปัญหาโดยการใช้สัญลักษณ์ พร้อม 1 ตัวอย่าง

เป็นการถ่ายทอดความคิดในรูปแบบแผนภาพ ใช้สัญลักษณ์ต่างๆ เรียกว่า การเขียนแผนผัง(flowchart) ใช้สำหรับการสื่อสารขั้นตอนวิธีในการแก้ปัญหาให้เข้าใจตรงกัน เช่น

5.การถ่ายถอดความคิดในการแก้ปัญหาโดยการใช้รหัสจำลอง พร้อม 1 ตัวอย่าง5.การถ่ายถอดความคิดในการแก้ปัญหาโดยการใช้รหัสจำลอง พร้อม 1 ตัวอย่าง

เป็นรหัสคำสั่งที่ใช้เขียนเลียนแบบคำสั่งโปรแกรมอย่างย่อ รหัสจำลองจะใกล้เคียงกับภาษาคอมพิวเตอร์ระดับสูง ซึ่งเป็นภาษาอังกฤษ เช่น